PERIODIEK ONDERHOUD

 

De stroomaggregaten moeten periodiek worden onderhouden om hun duurzaamheid en prestaties te verbeteren, hun reparatietijd te verkorten en om storingen te voorkomen voordat ze optreden.

Hoewel dagelijks en wekelijks onderhoud door de gebruiker kan worden uitgevoerd, moet maandelijks onderhoud worden uitgevoerd door een opgeleid team van deskundige technici. Deze onderhoudsbeurten moeten tijdens de garantieperiode door de erkende servicepunten worden uitgevoerd. Wanneer de garantie afloopt, is het mogelijk om een 24/7 reguliere onderhoudsdienst te ontvangen na ondertekening van een periodieke controle- en onderhoudsovereenkomst met Aksa Erkende servicecentra. Er worden geen arbeidskosten in rekening gebracht voor storingen en onderhoudsdiensten die onder deze overeenkomst vallen.