MONTAGE

 

De montage en het opstarten van de gekochte generator moet worden uitgevoerd door geautoriseerd servicepersoneel van Aksa. Indien dit door onbevoegden wordt gedaan, vervalt de garantie van de generator en wordt het vermogen van de generator verminderd.